• Rynek w Przystajni po rewitalizacji w 2019 roku

 • Panorama Gminy Przystajń

 • Panorama Gminy Przystajń

Zabytki w Gminie Przystajń

Kościół murowany w Przystajni z 1752 roku p.w. św. Trójcy - świątynia jednonawowa w stylu późnobarokowym z bogatym wystrojem.

 Czytaj więcej: Zabytki w Gminie Przystajń
Dwór z I połowy XIX wieku w Kuźnicy Starej, klasycystyczny, przebudowany 1920.
 Czytaj więcej: Zabytki w Gminie Przystajń
Zagroda młynarska z XIX w. w Kamińsku (przysiółek Kluczno) – młyn wodny drewniany i chałupa drewniana  Czytaj więcej: Zabytki w Gminie Przystajń
Kuźnica w Kuźnicy Starej z XVIII w. murowano-drewniana; od pocz. XX w. młyn wodny  Czytaj więcej: Zabytki w Gminie Przystajń
Stanowisko archeologiczne w Dąbrowie - cmentarzysko kultury łużyckiej  Czytaj więcej: Zabytki w Gminie Przystajń

 

 

Ochrona Przyrody

Parki krajobrazowe

 

Południowa część gminy położona jest na terenie utworzonego  1 stycznia 1999 r.  Parku krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą”. Szczegółowy opis parku i jego ochrony  na stronie http://www.zpk.com.pl Czytaj więcej: Ochrona Przyrody

 

Pomniki przyrody

 

 • Aleja 4 drzew – 2 lipy drobnolistne o obwodach 340 i 300 cm, oraz 2 lipy szerokolistne o obwodach 268 i 232 cm, położone w Kuźnicy Starej w parku obok zabytkowego dworku.


 Czytaj więcej: Ochrona Przyrody

 

Drzewa te zostały uznane za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 6 lutego 1996 r.

 

 • Sosna pospolita o obwodzie 193 cm rosnąca w lasach państwowych w Ługi-Radły ul. Leśna

 Czytaj więcej: Ochrona Przyrody

Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 6 lutego 1996 r.

 

 • Dąb szypułkowy  rosnący na placu pomiędzy ulicami Szkolną i Krótką w Przystajni. Dąb ten nosi imię Józefa Piłsudskiego. Pod drzewem widnieje  tablica upamiętniająca rok jego posadzenia – 1935.

 Czytaj więcej: Ochrona Przyrody

Drzewo zostało uznane za pomnik przyrody uchwałą nr 24/X/95 Rady Gminy Przystajń  z dnia 30 czerwca 1995 roku.

 

Herb Gminy Przystajń

Czytaj więcej: Herb Gminy Przystajń

Herb przedstawia: w zielonym polu tarczy herbowej, nad rzeką złoto-zieloną budowla złota, nad którą z prawej strony krzyż promienisty złoty, z lewej trzy liście dębowe złote /przedstawione jako flanca/.

 

Symbolika herbu:

 

zielone pole  - symbolizuje rolniczo-leśny charakter gminy,

 

budowla – ratusz z początku XX w. tzw.: „Sukiennice”, najbardziej charakterystyczna budowla na terenie gminy,

 

rzeka – dwie graniczne rzeki gminy – Liswarta i Pankówka,

 

krzyż promienisty – odnosi się do najstarszej wzmianki o świątyni pod wezwaniem „Św. Krzyża” / z „Liber beneficiorum” Jana Długosza/,

 

liście dębowe – odwołują się do pomnika przyrody - dębu im. Józefa Piłsudskiego i nawiązują do ochrony przyrody.

 

Herb opracowano w Centrum Heraldyki Polskiej w Warszawie. Nadany został Gminie Przystajń uchwałą nr XXXI/47/97 Rady Gminy Przystajń z dnia 29 grudnia 1997 r.

Warunki naturalne

Jednostki fizycznogeograficzne

 Gmina Przystajń pod względem geograficznym zgodnie z regionami fizyczno-geograficznymi położona jest w:

 • prowincji: Wyżyna Małopolska,
 • podprowincji: Wyżyna Śląsko-Krakowska,
 • makroregionu: Wyżyna Woźnicko-Wieluńska,
 • na pograniczu 2 mezoregienów: Obniżenia  Liswarty-Prosny i  Progu Herbskiego.

Czytaj więcej: Warunki naturalne

Informacje ogólne

Gmina Przystajń leży w północno-zachodniej części województwa śląskiego, w powiecie kłobuckim, na skraju Wyżyny Małopolskiej. Jest jedną ze 166 gmin w województwie śląskim i jedną z 9 gmin powiatu kłobuckiego. Gmina posiada powierzchnię 88,85 km2.  Stanowi to: 0,03 % powierzchni kraju, 0,72 % powierzchni województwa śląskiego, 10,00 % powierzchni powiatu kłobuckiego.

Gminę zamieszkuje ok. 6000 mieszkańców. Stanowi to: 0,02 % ludności kraju; 0,13 % ludności województwa śląskiego; 7,18 % ludności powiatu kłobuckiego.

L.p. Miejscowość Ludność Powierzchnia (w ha)
1 Antonów 183 197
2 Bagna 49 93
3 Bór Zajaciński 309 519
4 Brzeziny 308 267
5 Dąbrowa 98 427
6 Górki 216 358
7 Kamińsko 182 602
8 Kostrzyna 307 374
9 Kuźnica Nowa 96 219
10 Kuźnica Stara 437 285
11 Ługi-Radły 411 637
12 Michalinów 79 99
13 Mrówczak 177 166
14 Podłęże Szlach. 326 324
15 Przystajń 2275 1310
16 Siekierowizna 115 131
17 Stany 202 388
18 Wilcza Góra 92 231
19 Wrzosy 136 94
  Razem: 5998  
  Lasy państwowe   2164
  Razem Gmina: 5998 8885

 

Gęstość zaludnienia Gminy Przystajń wynosi 70 osób/km2; dla porównania  powiatu kłobuckiego - 97,9; woj. śląskiego - 394,3; kraju -121,5 osób/km2.  W skład Gminy wchodzi 19 miejscowości, skupionych w 17 sołectwach.

Według oficjalnego wykazu miejscowości występują także przysiółki i części wsi. Są to:

przysiółki:

 •  Galińskie w miejscowości Stany
 •  Kluczno w miejscowości Kamińsko
 •  Węzina w miejscowości Bór Zajaciński 

 części wsi:

 •  Sachalin w miejscowości Brzeziny
 •  Zagony w miejscowości Bór Zajaciński
 •  Parkitna w miejscowości Kamińsko
 •  Hajda w miejscowości Wrzosy
 •  Pola w miejscowości Antonów
 •  Smugi  w miejscowości Mrówczak
 •  Widawa i Borlocha w miejscowości Przystajń
 •  Doły w miejscowości Kostrzyna.


Gmina Przystajń graniczy z 6 innymi gminami woj. śląskiego
, a to: Gminą Krzepice /od północy/,  Panki /od północnego wschodu/, Wręczyca Wielka /od południowego wschodu/, Ciasna i Herby /od południa/ oraz położoną w województwie opolskim Gminą Olesno /od zachodu/. Zachodnia granica Gminy, stanowi jednocześnie  granicę powiatów kłobuckiego  i oleskiego, a także województw śląskiego i opolskiego.


Matematyczno-geograficzne położenie centrum gminy /miejscowość Przystajń/ wyznaczają współrzędne: 50o53′ szerokości geograficznej północnej i 18o 41′ długości geograficznej wschodniej.
Terytorium gminy jest rozciągnięte południkowo w najszerszym miejscu 13 km. Najbardziej na północ jest wysunięte w sołectwie Kostrzyna, a na południe w miejscowości Kamińsko. Równoleżnikowa rozciągłość gminy wynosi 9 km. Jej najbardziej zachodni kraniec położony jest w miejscowości Ługi-Radły /Liswarta/, a wschodni w Lasach Państwowych w Kamińsku.

Podkategorie

Jesteś tutaj:

Statystyki odwiedzin

16439635
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkie
740
2665
4929
27748
16439635

Twoje IP: 34.231.21.123

Foto-Info