• Rynek w Przystajni po rewitalizacji w 2019 roku

 • Panorama Gminy Przystajń

 • Panorama Gminy Przystajń

Informacje ogólne

Gmina Przystajń leży w północno-zachodniej części województwa śląskiego, w powiecie kłobuckim, na skraju Wyżyny Małopolskiej. Jest jedną ze 166 gmin w województwie śląskim i jedną z 9 gmin powiatu kłobuckiego. Gmina posiada powierzchnię 88,85 km2.  Stanowi to: 0,03 % powierzchni kraju, 0,72 % powierzchni województwa śląskiego, 10,00 % powierzchni powiatu kłobuckiego.

Gminę zamieszkuje ok. 6000 mieszkańców. Stanowi to: 0,02 % ludności kraju; 0,13 % ludności województwa śląskiego; 7,18 % ludności powiatu kłobuckiego.

L.p. Miejscowość Ludność Powierzchnia (w ha)
1 Antonów 183 197
2 Bagna 49 93
3 Bór Zajaciński 309 519
4 Brzeziny 308 267
5 Dąbrowa 98 427
6 Górki 216 358
7 Kamińsko 182 602
8 Kostrzyna 307 374
9 Kuźnica Nowa 96 219
10 Kuźnica Stara 437 285
11 Ługi-Radły 411 637
12 Michalinów 79 99
13 Mrówczak 177 166
14 Podłęże Szlach. 326 324
15 Przystajń 2275 1310
16 Siekierowizna 115 131
17 Stany 202 388
18 Wilcza Góra 92 231
19 Wrzosy 136 94
  Razem: 5998  
  Lasy państwowe   2164
  Razem Gmina: 5998 8885

 

Gęstość zaludnienia Gminy Przystajń wynosi 70 osób/km2; dla porównania  powiatu kłobuckiego - 97,9; woj. śląskiego - 394,3; kraju -121,5 osób/km2.  W skład Gminy wchodzi 19 miejscowości, skupionych w 17 sołectwach.

Według oficjalnego wykazu miejscowości występują także przysiółki i części wsi. Są to:

przysiółki:

 •  Galińskie w miejscowości Stany
 •  Kluczno w miejscowości Kamińsko
 •  Węzina w miejscowości Bór Zajaciński 

 części wsi:

 •  Sachalin w miejscowości Brzeziny
 •  Zagony w miejscowości Bór Zajaciński
 •  Parkitna w miejscowości Kamińsko
 •  Hajda w miejscowości Wrzosy
 •  Pola w miejscowości Antonów
 •  Smugi  w miejscowości Mrówczak
 •  Widawa i Borlocha w miejscowości Przystajń
 •  Doły w miejscowości Kostrzyna.


Gmina Przystajń graniczy z 6 innymi gminami woj. śląskiego
, a to: Gminą Krzepice /od północy/,  Panki /od północnego wschodu/, Wręczyca Wielka /od południowego wschodu/, Ciasna i Herby /od południa/ oraz położoną w województwie opolskim Gminą Olesno /od zachodu/. Zachodnia granica Gminy, stanowi jednocześnie  granicę powiatów kłobuckiego  i oleskiego, a także województw śląskiego i opolskiego.


Matematyczno-geograficzne położenie centrum gminy /miejscowość Przystajń/ wyznaczają współrzędne: 50o53′ szerokości geograficznej północnej i 18o 41′ długości geograficznej wschodniej.
Terytorium gminy jest rozciągnięte południkowo w najszerszym miejscu 13 km. Najbardziej na północ jest wysunięte w sołectwie Kostrzyna, a na południe w miejscowości Kamińsko. Równoleżnikowa rozciągłość gminy wynosi 9 km. Jej najbardziej zachodni kraniec położony jest w miejscowości Ługi-Radły /Liswarta/, a wschodni w Lasach Państwowych w Kamińsku.

Jesteś tutaj:

Statystyki odwiedzin

16652226
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszystkie
1479
1292
20528
78510
16652226

Twoje IP: 18.232.55.175

Foto-Info